Terms

appstore kücük

Kasık Lenf Nodları

Kasık nodları, trigonum femorale' nin üst yarısında bulunan 12-20 adet lenf nodülünden meydana gelirler. İki grupta incelenirler. Superficiales inguinales nodi : Bunlar da nodi superolaterales, superomeditales ve nodi inferiores olarak üç alt ayrılırlar. Nodi superolaterales ve superomediales 5-6 adettir, lig.inguinale' ye paraleldir ve hemen altında bulunur. Profunda inguinales nodi : Femoral ven' in medial tarafında bulunan 1-3 adet lenf nodülüdür. 3 adet olduğunda en alttaki lenf nodülü v.saphena magna' nın femoral ven' e bağlandığı yerin hemen altında konumlanır.

Kasık nodları, trigonum femorale' nin üst yarısında bulunan 12-20 adet lenf nodülünden meydana gelirler. İki grupta incelenirler. Superficiales inguinales nodi : Bunlar da nodi superolaterales, superomeditales ve nodi inferiores olarak üç alt ayrılırlar. Nodi superolaterales ve superomediales 5-6 adettir, lig.inguinale' ye paraleldir ve hemen altında bulunur. Profunda inguinales nodi : Femoral ven' in medial tarafında bulunan 1-3 adet lenf nodülüdür. 3 adet olduğunda en alttaki lenf nodülü v.saphena magna' nın femoral ven' e bağlandığı yerin hemen altında konumlanır.
Report Error

Report ErrorClose