Terms

http://www.anatomic.us/wp-content/uploads/2013/06/coo-son.png

Boşaltım Sistemi

Üriner sistem olarak Da anılır. Genel olarak böbrekler, üreterler, ürethra ve idrar kesesinden oluşmaktadır. Boşaltım sisteminin vücut dengesinin (homeostasi) sağlanmasında çok önemli bir rolü vardır. Metabolik faaliyetlerin ardından ortaya çıkan atıkların atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek adına vücuttaki atıklar dışarı atılmalıdır. Vücutta üretilen katı ve sıvı atıklar, kan içerisinde taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yoluyla idrar kesesine geçer ve idrar olarak atılırlar.

Üriner sistem olarak Da anılır. Genel olarak böbrekler, üreterler, ürethra ve idrar kesesinden oluşmaktadır. Boşaltım sisteminin vücut dengesinin (homeostasi) sağlanmasında çok önemli bir rolü vardır. Metabolik faaliyetlerin ardından ortaya çıkan atıkların atılımından sorumludur. Vücut işlevlerinin sürekliliğini devam ettirebilmek adına vücuttaki atıklar dışarı atılmalıdır. Vücutta üretilen katı ve sıvı atıklar, kan içerisinde taşınırlar ve böbreğe ulaştırılarak süzülürler. Bu atıklar üreterler yoluyla idrar kesesine geçer ve idrar olarak atılırlar.
Report Error

Report ErrorClose